Home  ·  Cart
Travel

Select the categories you would like from this menu ...

Sightseeing Phrases
by Bernard Tupa & Lenka Sovadinová

Excuse me, do you know where the tourist office is?

Promiňte, víte, kde je turistická kancelář?

Where is the town square?

Kde je náměstí?

At what time does the museum open?

V kolik hodin otevírají v muzeu?

At what time does the museum close? V kolik hodin zavírají v muzeu?

Do you have a map of the city?

Máte mapu města?

Do you have any brochures in English?

Máte nějaké brožury v angličtině?

Do you have any guidebooks in English? Máte nějakého průvodce v angličtině?

Where can I buy bus tickets?

Kde dostanu jízdenky na autobus ?

Where can I buy theater tickets? Kde dostanu lístky do divadla?

Would you take our picture please?

Vyfotil byste nás prosím?

 
Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com