Home  ·  Cart
At the Restaurant

Select the categories you would like from this menu ...

Phrases at the Restaurant 1
by Edita Rybak & Lenka Sovadinová

Can I have the menu please?

Můžete mi přinést jídelní lístek?

What is the soup of the day?

Jaká je polévka dne?

What are today's specials?

Jaké jsou speciality dne?

Are you ready to order?

Máte vybráno?

What will you have? 

Co si dáte? 

Do you have any vegetarian / meatless dishes?

Máte nějaká vegetariánská / bezmasá jídla?

I'll have ....

Dám si....

Enjoy your meal!

Dobrou chuť! 

Cheers!

Na zdraví!

Check please!

Zaplatíme!

Do you take credit cards? Berete kreditní karty?
Is service included?

Je obsluha v ceně?

I'm on a diet.

Mám dietu. / Držím dietu.

I have an allergy to...

Mám alergii na...
Jsem alergický / alergická na...

 
Phrases at the Restaurant 2
by Chris Rybak & Edita Rybak

Good evening!

Dobrý večer!

I'd like to have something to eat.

Chtěla bych něco k jídlu.

Would you bring me the menu?

Přinesl byste mi jídelní lístek?

What would you recommend?

Co byste doporučil?

Have you made your choice? Máte vybráno?
Yes, I have made my choice. Ano, vybrala jsem si.

I'd like mushroom soup.

Dala bych si houbovou polévku.

And also a large beer. A ještě velké pivo.
Thank you, it is delicious. Děkuji, je to vynikající.
Would you like anything else? Přejete si ještě něco?
Yes, please.  Could you bring me coffee with cream? Ano, prosím.  Můžete mi ještě přinést kávu se smetanou?
How much sugar? Kolik cukru?
No sugar for me. Pro mne bez cukru.
Was everything all right? Bylo všechno v pořádku?
The service was very good. Obsluha byla velmi dobrá.
Bring me the bill, please. Přineste mi, prosím, účet.

Cheers!

Na zdraví!

Long may you live!

Ať slouží!

 

Czech cuisine, along with many of the fine cakes and pastries that are popular in Central Europe, originated in the Czech lands.  Pork is quite common, as well as beef and chicken.  Also, many traditions were carried over to Texas from the Czech Republic.  And Czechs in Texas not only carried on their traditions, but invented some new ones of their own along the way.

Examples of Czech Meals
by Edita Rybak & Lenka Sovadinová

Beef goulash with dumplings
(thick beaf stew)

Hovězí guláš s knedlíkem

Beef sirloin with dumplings and vegetable cream sauce

Svíčková na smetaně, knedlík

Chicken breasts with peach slices

Kuřecí prsíčka s broskví

Pork cutlet/chop

Přírodní vepřový řízek

Fried cheese (thick slice of cheese breaded and fried) 

Smažený sýr 

Fried mushrooms (breaded)

Smažené žampiony

Fruit-filled dumplings: plum, apricot, strawberry, blueberry
(fruit wrapped in dough and served with sugar,
ground poppy seeds, cottage cheese and melted butter)

Kynuté ovocné knedlíky: švestkové,
meruňkové, jahodové, borůvkové

Pork schnitzel
(slice of pork breaded and fried)

Smažený vepřový řízek

Roast pork, dumplings and sauerkraut

Vepřová pečeně, knedlík, zelí / "vepřo-knedlo-zelo"

Roasted chicken with potatoes

Pečené kuře s bramborami

Roasted duck / goose with sauerkraut and dumplings

Pečená kachna / husa se zelím a knedlíkem

Stuffed bell peppers with tomato sauce

Plněná paprika s rajskou omáčkou

 
 
Chris: Will we have something to eat?  Are you hungry?
Brant: Oh yes, why not.  I am really hungry.
Chris: Let's see what do they have.  Menu, please. 
Brant:

Fried cheese, Pork cutlet, Roast pork, dumplings and sauerkraut, Ham, Roasted chicken, Tripe soup, and Beef goulash.

Chris: Goulash? How much is it?
Brant: Pork cutlet costs eighty crowns and goulash fourty five.  Do you have enough money for it?
Chris: Yes, I do.  I got something from my parents.
Brant: Today I'm hungry for a big piece of meat.  I am cold and need a warm meal.
Chris:

Good.  Today they have enough.
We are going to have supper.

Waitress: So, what would you like, gentlemen?
Brant: Pork cutlet, please. And tripe soup.
Waitress: Yes, good. And you?
Chris: I will have that chicken with potato salad.  And the soup as well.
Waitress:

So, it is soup two times, pork cutlet one time,
and chicken with potato salad one time.
And for a drink?

Chris: Large beer.
Waitress: It will be right out.  Is this all?
Brant: Yes, that's everything.  Thank you.
     
Chris: Dáme si něco k jídlu?  Máš hlad?
Brant: Ale jo, proč ne.  Já mám strašný hlad.
Chris: Podíváme se, co mají.  Jídelní lístek, prosím.
Brant:

Smažený sýr, Přírodní vepřový řízek, Vepřo-knedlo-zelo, Šunku, Kuře na rožni, Dršťkovou polévku, and Hovězí guláš.

Chris: Roštěnou?  Kolik to stojí?
Brant: Vepřový řízek stojí osmdesát korun a guláš čtyřicet pět.  Máš na to dost peněz?
Chris: Ano, mám.  Dostal jsem něco od rodičú.
Brant: Dnes mám chuť na pořádný kus masa. Je mi zima, potřebuji teplé jídlo.
Chris: Dobře.  Dnes mají dost.
Budeme večeřet.
Číšnice: Tak, co si budete přát, pánové?
Brant: Přírodní vepřový řízek, prosím. A dršťkovou polévku.
Číšnice: Ano, dobře. A vy?
Chris: Já si dám to kuře s bramborovým salátem. A také polévku.
Číšnice: Takže to máme dvakrát polévku, jednou vepřový řízek, a jednou kuře s bramborovým salátem.
A co k pití?
Chris: Velké pivo.
Číšnice: Hned to bude. Je to všechno?
Brant: Ano, všechno. Děkujeme.

 

Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com