Home  ·  Cart
Czech Prayers

The Lord's Prayer
by Father Joe Hybner

     

Otče Náš
by Father Joe Hybner

Our Father, who art in heaven, Otče náš, jenž jsi v nebesích,
Hallowed be thy Name. Posvěť se jméno tvé.
Thy kingdom come. Prijd' království tvé,
Thy will be done, Bud' vůle tvá,
On earth as it is in heaven. Jako v nebi, tak i na zemi.
Give us this day our daily bread. Chléb náš vezdejší dej nám dnes,
And forgive us our trespasses, A otpusť nám naše viny,
As we forgive those who trespass against us. Jakož i my odpouštíme naším vinníkům.
And lead us not into temptation, A neuvod' nás v pokušení,
But deliver us from evil. Ale zbav nás od zlého.
Amen. Amen.


Click to watch The Lord's Prayer
with Father Joe Hybner!


Click to watch Otče Náš
with Father Joe Hybner!

Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com