Home  ·  Cart
Our Family

Select the categories you would like from this menu ...

Family 1
by Chris Rybak     & Edita Rybak    
family            rodina
mother               matka
father  otec
brother bratr
sister sestra
husband manžel
wife manželka
son syn
daughter dcera
stepparents nevlastní rodiče
stepmother nevlastní matka
stepfather nevlastní otec
stepson nevlastní syn
stepdaughter nevlastní dcera
stepbrother nevlastní bratr
stepsister nevlastní sestra
Family 2
by Chris Rybak     & Edita Rybak    
grandmother babička
grandfather dědeček
great-grandmother prababička
great-grandfather pradědeček
grandson vnuk
granddaughter vnučka
cousin (male) bratranec
cousin (female) sestřenice
aunt teta
uncle strýc
niece neteř
nephew synovec
mother-in-law tchyně
father-in-law tchán
son-in-law zeť
daughter-in-law snacha


Click to watch Basic Czech Phrases - Lesson 1
with Terka & Eda!

 Our family

Naše rodina

Václav, how many are there in your family?
There are seven people in our family:
father, mother, two boys and three girls.

Where is your Matka?
She is in the yard with my sister.
Do you have also a brother?
Oh, yes, but he is not at home right now.
He is in school yet with my other sister.
How old is he?
He is ten years old.

Václave, kolik je vás ve vaší rodině?
V naší rodině je nás sedm:
otec, matka, dva chlapci a tři dívky.

Kde je tvoje Matka?
Je v zahradě s mou sestrou.
Máš také bratra?
Ó, ano, ale není právě doma.
On je s mou druhou sestrou ještě ve škole.
Jak je starý?
Je mu deset roků.

Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com