Home  ·  Cart
Our Home

Select the categories you would like from this menu ...

Around the House 1
by Chris Rybak     & Edita Rybak    
house           dům
front door hlavní vchod
window okno
guest room pokoj pro hosty
bathroom koupelna
bedroom ložnice
living room obývací pokoj
sofa pohovka
porch veranda
basement suterén
kitchen kuchyně
dining room jídelna
chair židle
table stůl
bed postel
pillow polštář
floor podlaha
wall zeď
Around the House 2
by Chris Rybak     & Edita Rybak    
antenna anténa
attic podkroví
balcony balkón
study pracovna
wardrobe skříň
coat tree věšák
hall předsíň
rain gutter okap
yard dvůr
fence plot
rug kobereček
staircase schodiště
library knihovna
bookcase knihovna
sink umyvadlo
carpet koberec
fireplace krb
chimney komín

 

 Our room 

Náš pokoj  

This is our room.  The room number is seventeen.
Here is the door.
There are two of us here, me and my friend.
In the middle we have a table.  Next to it is a chair.
We have one more chair, over there in the back.
To the right there is our sink.
On top of the sink we have a soap, toothpaste,
toothbrush and a glass.
My towel is here on the left,
his towel is on the right.
Over here is my bed, his bed is in the back.
Next to it is a night stand.  I have a table lamp there.
My roommate has a bedside table as well.
He does not have a lamp there, he has only a radio.

Tahle místnost je náš pokoj.  Má číslo sedmnáct.
Tady jsou dveře.
Jsme tady dva, já a můj kamarád.
Uprostřed máme stůl.  Vedle je jedna židle.
Máme ještě jednu židli, tamhle vzadu.
Napravo je naše umývadlo.
Na umývadle máme mýdlo, pastu,
kartáček a sklenici.
Můj ručník je tady nalevo,
jeho ručník je napravo.
Tady vedle je má postel, jeho postel je vzadu.
Vedle je noční stolek.  Mám tam stolní lampu.
Můj spolubydlící má taky noční stolek.
Nemá tam lampu, má tam jednom rádio.

Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com