Home  ·  Cart
Numbers
Cardinal Numbers 1
by Bernard Tupa     & Lenka Sovadinová
zero            nula
one               jeden/jedna/jedno
two dva / dvě
three tři
four čtyři
five pět
six šest
seven sedm
eight osm
nine devět
ten deset
eleven jedenáct
twelve dvanáct
thirteen třináct
fourteen čtrnáct
fifteen patnáct
Cardinal Numbers 2
by Bernard Tupa     & Lenka Sovadinová
sixteen šestnáct
seventeen sedmnáct
eighteen osmnáct
nineteen devatenáct
twenty dvacet
twenty one dvacet jedna
twenty two dvacet dva
twenty three dvacet tři
thirty třicet
forty čtyřicet
fifty padesát
sixty šedesát
seventy sedmdesát
eighty osmdesát
ninety devadesát
one hundred sto


Click to watch Cardinal Numbers 1
with Chris & Petr!


Click to watch Cardinal Numbers 2
with Chris & Petr!

Ordinal Numbers 1
by Bernard Tupa     & Lenka Sovadinová

first první
second druhý
third třetí
fourth čtvrtý
fifth pátý
sixth       šestý
seventh sedmý
eighth osmý
ninth devátý
tenth desátý
eleventh jedenáctý

Ordinal Numbers 2
by Bernard Tupa     & Lenka Sovadinová

twelfth dvanáctý
thirteenth třináctý
fourteenth čtrnáctý
fifteenth patnáctý
sixteenth šestnáctý
seventeenth sedmnáctý
eighteenth osmnáctý
nineteenth devatenáctý
twentieth dvacátý
30th třicátý
100th stý
Other Cardinal Number Examples
by Bernard Tupa         & Lenka Sovadinová
one hundred sto
two hundred dvě stě
three hundred tři sta
four hundred čtyři sta
five hundred pět set
six hundred šest set
seven hundred sedm set
eight hundred osm set
nine hundred devět set
 
thousand tisíc
two thousand dva tisíce
eleven thousand jedenáct tisíc
twenty five thousand dvacet pět tisíc
one hundred and thirty eight thousand sto třicět osm tisíc
one million milión
two million dva milióny
five, six, seven ... million pět, šest, sedm ... miliónů
billion miliarda
Copyright 2022 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com