Home  ·  Cart

 

Když jsme opustili Shiner


/: Když jsme opustili Shiner   slunce svitilo :/
/: Piva bylo dosti   a jidla do sytosti :/
Když jsme opustili Shiner slunce svitilo

/: Když jsme opustili Shiner   Bečka byla prazdna :/
/: A my jsme popijeli   A dobře jsme se měli :/
Když jsme opustili Shiner, Bečka byla prazdna
 
 
     

Shiner Song 


When we left  Shiner, the sun was shining
The beer was plentiful, 
 and the food was filling
When we left Shiner, the sun was shining.

When we left Shiner, The beer keg was empty
And we had drank a lot, and we felt real good
When we left Shiner, the Sun was shining.
     
 
Click to Hear the Pronunciation
 
 
Click to Play Music

 

 A Já Sám

A já sám, vždycky sám, Své koníčky osedlám.
A já sám, vždycky sám, Své koníčky osedlám.
Své koníčky okšíruju, Svou panenku pomiluju
A já sám, vždycky sám, Své koníčky osedlám.

     

All By Myself 

And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
I will saddle my horses, I will make love to my girlfriend.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
 

     
 
Click to Hear the Pronunciation
 
 
Click to Play Music

 

 A Já Sám

A já sám, vždycky sám, Své koníèky osedlám.
A já sám, vždycky sám, Své koníèky osedlám.
Své koníèky okšíruju, Svou panenku pomiluju
A já sám, vždycky sám, Své koníèky osedlám
.

     

All By Myself 

And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
I will saddle my horses, I will make love to my girlfriend.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
 

     
 
Click to Hear the Pronunciation
 
 
Click to Play Music

Ros-tou, ros-tou, ros-tou, Konopě za ces-tou, A jsou pěk-ně ze-le-né.
Ros-tou, ros-tou, ros-tou, Konopě za ces-tou, A jsou pěk-ně ze-le-né.

Me-zi ni-ma le-ží, Sy-nek po-lá-ma-ný, Ko-lo vo-dy stu-de-né.
Me-zi ni-ma le-ží, Sy-nek po-lá-ma-ný, Ko-lo vo-dy stu-de-né.

Prí-ni psa-ní na-psal, Své-mu ot-ci pos-lal, A-by mu vo-dy po-dal.
Prí-ni psa-ní na-psal, Své-mu ot-ci pos-lal, A-by mu vo-dy po-dal.

O-tec Pří-mý o-ral, Pil-ně do o-rá-val, Vo-din-ky mu ne-po-dal.
O-tec Pří-mý o-ral, Pil-ně do o-rá-val, Vo-din-ky mu ne-po-dal.

 

Ros-tou, ros-tou, ros-tou, Konopě za ces-tou,
A jsou pěk-ně ze-le-né.
Ros-tou, ros-tou, ros-tou, Konopě za ces-tou,
A jsou pěk-ně ze-le-né.

Me-zi ni-ma le-ží, Sy-nek po-lá-ma-ný, Ko-lo vo-dy stu-de-né.
Me-zi ni-ma le-ží, Sy-nek po-lá-ma-ný, Ko-lo vo-dy stu-de-né.

Prí-ni psa-ní na-psal, Své-mu ot-ci pos-lal, A-by mu vo-dy po-dal.
Prí-ni psa-ní na-psal, Své-mu ot-ci pos-lal, A-by mu vo-dy po-dal.

O-tec Pří-mý o-ral, Pil-ně do o-rá-val, Vo-din-ky mu ne-po-dal.
O-tec Pří-mý o-ral, Pil-ně do o-rá-val, Vo-din-ky mu ne-po-dal.

.

     

All By Myself 

And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
I will saddle my horses, I will make love to my girlfriend.
And me myself, Always Myself, I will saddle my horses.
 

     
 
Click to Hear the Pronunciation
 
 
Click to Play Music

 

 

A Ja Sam Sponsored by Georgia