Home  ·  Cart
Czech PhrasesCzech Phrases

Introduction
Czech belongs to the west Slavic group of the Slavic branch of the Indo-European language family. It is spoken by 10 million people in the Czech Republic. There are also expatriate Czech communities in Austria, Bulgaria, Canada, Israel, Poland, Romania, Slovakia, Ukraine, and USA.

 

Basic Phrases
How are you? Jak se máš?
Hello! Ahoj! Nazdar!
Welcome! Vítáme vás!
Good Morning! Dobré jitro! (ráno)
Good Afternoon! Dobré Odpoledne!
Good Day! Dobrý den!
Good evening. Dobrý večer.
Good night! Dobrou noc!
Goodbye! Sbohem!
See you later! Na shledanou!
A little Trochu
Perhaps Možná
Excuse me! Promiňte!
 
 
  
Basic Phrases
Where? Kde?
Where is it? Kde je to?
Why? Proč?
Why are you so crazy? Proč jsi taký hloupý?
How? Jak?
How long? Jak dlouho?
How far? Jak daleko?
How much? Kolik?
Who? Kdo?
Who are you? Kdo jste?
What time is it? Kolik je hodín?
It's one o'clock. Je jedna hodina.
What is your name? Jak se jmenujete?
 
 

Status
Czech is the official language of the Czech Republic. The dialect of Prague, capital of the country, forms the basis for Standard Czech. Standard Czech is the language of government administration, all levels of education, the media, and of publication. It is used alongside Common Czech, the colloquial spoken language. 

 

All right. (Very good) Dobrá. (Dobře)
Thanks (very much) Děkuji (mockrát)
You are welcome. Prosím/Není zač.
Please Prosím
Less Méně
More Více
I think so. Myslím, že ano.
Excuse me. S dovolením.
I'm sorry. Promiňte.
Thank you. Děkuji.
What? Co?
What is that? Co je to?
When? Kdy?
 
 
  
My name is [?] Jmenuji se [?]
How old are you? Kolik máš let?
I am [?] years old. Je mi [?] let.
I am cold. Je mi zima
I am warm. Je mi teplo.
I am hungry. Mám hlad.
I am thirsty. Mám žízeň.
I am tired. Jsem unaven.
I am sorry. Je mi líto.
I understand. Rozumím.
I do not understand  Nerozumím.      
I know. Vím
I do not know. Nevím.
 
 

The worldwide population of Czech speakers is estimated at around 12 million. Czech is very close to Slovak. In fact, Czech and Slovak speakers are usually able to understand each other.

Months of the Year

January Leden
February Únor
March Březen
April Duben
May Květen
June Červen
July Červenec
August Srpen
September Září
October Říjen
November Listopad
December Prosinec
 
 

Days of the Week

Monday Pondělí
Tuesday Úterý
Wednesday Středa
Thursday Čtvrtek
Friday Pátek
Saturday Sobota
Sunday Neděle

Seasons of the Year

Spring Jaro
Summer Léto
Autumn Podzim
Winter Zima
 
 

Dialects
Czech has four major mutually intelligible dialects:

  •  
    • Bohemian
    • Central Moravian
    • Eastern Moravian
    • Silesian

Colors
Color Barva
Colorful Barevný, -á, -é
White Bílý
Black Černý
Red Červený
Blue Modrý
Green Zelený
Brown Hnědý
Yellow Žlutý
Orange Oranžový
Beige Béžový
Pink Růžový
 
Colors
Gray Šedý
Turquoise Tyrkysový
Silver Stříbrný
Gold Zlatý
Light Světlý
Dark Tmavý
Light blue Světle modrý
Dark blue Tmavě modrý
Cream Krémový
Purple Fialový
Copper Měděný
Lavender Levandulový

The standard literary language is based on the dialect of Prague, the capital of the Czech Republic. The colloquial spoken language, or Common Czech, is based on the Central Moravian dialect but is also influenced by local dialects. The Eastern Moravian dialect is a transitional variety between Czech and Slovak, while the diverse Silesian dialects gradually blend into Polish dialects spoken along the border.

Cardinal Numbers
zero nula
one jeden/jedna/jedno
two dva / dvě
three tři
four  čtyři
five pět
six šest
seven sedm
eight osm
nine devět
ten deset
eleven jedenáct
twelve dvanáct
thirteen třináct
fourteen  čtrnáct
fifteen patnáct
Cardinal Numbers
sixteen šestnáct
seventeen sedmnáct
eighteen osmnáct
nineteen devatenáct
twenty dvacet
twenty one dvacet jedna
twenty two dvacet dva
twenty three dvacet tři
thirty třicet
forty čtyřicet
fifty padesát
sixty šedesát
seventy sedmdesát
eighty osmdesát
ninety devadesát
one hundred sto
 

Other Cardinal Number examples
one hundred sto
two hundred dvě stě
three hundred tři sta
four hundred čtyři sta
five hundred pět set
six hundred šest set
seven hundred sedm set
eight hundred osm set
nine hundred devět set
 
thousand tisíc
two thousand dva tisíce
eleven thousand jedenáct tisíc
twenty five thousand dvacet pět tisíc
one hundred and thirty eight thousand sto třicět osm tisíc
one million milión
two million dva milióny
five, six, seven ... million pět, šest, sedm ... miliónů
billion miliarda


Ordinal Numbers
first první
second druhý
third třetí
fourth čtvrtý
fifth pátý
sixth šestý
seventh sedmý
eighth osmý
ninth devátý
tenth desátý
eleventh jedenáctý
Ordinal Numbers
twelfth dvanáctý
thirteenth třináctý
fourteenth čtrnáctý
fifteenth patnáctý
sixteenth šestnáctý
seventeenth sedmnáctý
eighteenth osmnáctý
nineteenth devatenáctý
twentieth dvacátý
30th třicátý
100th stý

 

 Months of the Year

January Leden
February Únor
March Březen
April Duben
May Květen
June Červen
July Červenec
August Srpen
September Září
October Říjen
November Listopad
December Prosinec
 
 

Days of the Week

Monday Pondělí
Tuesday Úterý
Wednesday Středa
Thursday Čtvrtek
Friday Pátek
Saturday Sobota
Sunday Neděle

Seasons of the Year

Spring Jaro
Summer Léto
Autumn Podzim
Winter Zima
 
 
Copyright 2016 © TexasCzechs.com
ourteam@texasczechs.com